logo tekstlogo

Home

Springkastelen

Nieuwsbrief

Contact

Reserveren

Links

Extra informatie

fotos

 
  facebook

 

Huur- en leveringsvoorwaarden springkastelen.

Reservering: Dit kan telefonisch of per e-mail. De reservering is definitief nadat deze door ons wordt bevestigd.

Annulatie: Gratis annulering door de huurder is enkel toegestaan bij slechte weeromstandigheden. Dit moet ten laatste 2 uur voor de verhuurdatum gemeld worden op het gsm nr. 0476 65 54 85. Bij alle andere annuleringen zal aan de huurder 50% van de totale huursom aangerekend worden.

Betaling: Contante betaling bij levering. Al onze prijzen zijn inclusief 21% btw.

Borgsom: Wij vragen geen borgsom.

Levering van springkastelen: De springkastelen worden door ons geleverd en weer opgehaald. Binnen een straal van 20 km rond Retie leveren wij gratis.

Ondergrond springkasteel: Bij voorkeur plaatsen op zachte vlakke ondergrond (gras). Indien dit onmogelijk is, MOET dit gemeld worden bij reservering. Zo niet kan altijd geweigerd worden het springkasteel op te stellen. Als de omgeving volledig bestaat uit zwarte zand plaatsen wij geen springkasteel. Dit om schade aan het springkasteel te voorkomen. Het kasteel mag in geen geval geplaatst worden op oneffen terrein, of op plaatsen waar puntige voorwerpen voorkomen. Als op vraag van de huurder het kasteel op een harde ondergrond (klinkers) dient geplaatst te worden kan het niet verankerd worden in de grond en zijn wij niet verantwoordelijke voor de eventuele schade die daaruit volgt.

Plaatsing springkasteel: Er moet 1 meter vrije doorgang zijn naar de plaats waar het dient te staan. Gelieve 1 meter vrije ruimte rondom het springkasteel te voorzien. Na de opstelling erkent de huurder uitdrukkelijk dat het gehuurde materiaal in goede staat is. Het springkasteel zal na de plaatsing niet meer verplaatst worden.

Elektriciteit: De huurder voorziet een verlengkabel met aarding (230V – 16A) tot aan de achterkant van het springkasteel. De blower (blaasinstallatie) mag in geen enkel geval worden afgedekt.
Schade, defect: Bij defect of schade tijdens de huurperiode dient u ons onmiddellijk te verwittigen op het nummer 0476 65 54 85

Hygiëne: Eten, drinken, schoenen, het dragen van brillen, puntige voorwerpen, enz… zijn verboden tijdens het gebruik van het springkasteel. Dit om zowel materiële als lichamelijke schade te voorkomen. Als wij na verhuring abnormale vervuiling vaststellen, zullen wij genoodzaakt zijn extra reinigingskosten aan te rekenen.

Veiligheid: Het gebruik van de gehuurde materialen zal steeds onder toezicht van een volwassene gebeuren.
Het is verboden om op de muren te klimmen, hangen en naar beneden te trekken. Het kasteel mag niet met schoenen betreden worden.

Toegang: De terreinen waar de gehuurde goederen opgesteld staan zijn ten alle tijden gratis toegankelijk voor 2 medewerkers van De Springaap.

Verantwoordelijkheid: De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde goederen en eventuele toebehoren tijdens de gehele verhuurperiode. Hij zal de aangebrachte schade vergoeden en bij diefstal van het springkasteel en/of toebehoren de kosten van herstelling/vernieuwing op zich nemen. Bij eventuele schade, al dan niet opzettelijk, zal deze worden verhaald op de huurder. De gehuurde goederen blijven ten allen tijde eigendom van de verhuurder.

Aansprakelijkheid : De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele schade die de gehuurde goederen veroorzaken aan de ondergrond. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, van welke aard ook, tijdens de verhuurperiode. Evenmin kan de verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel ontstaan tijdens levering, plaatsing, gebruik of afbouw. De huurder kan een extra verzekering afsluiten bij zijn of haar verzekeringsagent.

Springkastelen moeten gans de huurperiode opgeblazen blijven (dus ook bij regen). Enkel bij hevige rukwinden moet het springkasteel afgelaten en dubbelgevouwen worden zodat het water niet in het springkasteel kan lopen. Na de storm dient het springkasteel zo snel mogelijk terug opgeblazen te worden zodat het terug kan drogen.  Indien het springkasteel niet opgeblazen is en open blijft liggen bij regen, sijpelt het water in het binnenste en ontstaat er schade die door de huurder dient betaald te worden.

Aanvaarding: Bij plaatsing van de bestelling verklaart de huurder zich akkoord met alle bepalingen van deze voorwaarden. Bij ondertekening van de huurovereenkomst erkent de klant over alle nodige voorzieningen te beschikken zoals hierboven beschreven. De huurovereenkomst wordt opgemaakt in het dubbel en door de huurder en de verhuurder ondertekend voor akkoord van beide partijen voor de verhuurde periode .

Ten slotte nog dit: springkastelen zijn ontworpen voor kinderen en dus niet voor volwassenen!!!


loch4

boot7

krok12

 

slecht weer garantie gsm nummer